Yoga Kids MN, TH (4 - 10)

Yoga Kids GYS không chỉ là các tư thế mà là sự kết hợp Yoga với Giáo dục.

1 buổi tập Yoga Kids gồm: 

+ 10 phút ngâm chân thảo dược.

+ 50 phút tập Yoga Kids.

Mỗi lớp Yoga Kids tại GYS được cấu trúc để con bạn có được trải nghiệm yoga toàn diện với các phần thực hành và bổ trợ thú vị.

Yoga Kids Mầm Non, Tiểu Học
Yoga Teen

Yoga Teen (11 - 18)

Tuổi Teen là giai đoạn vô cùng đặc biệt và vô cùng quan trọng! Là giai đoạn VÀNG phát triển chiều cao cuối cùng.

Con chúng ta cần tập luyện, dinh dưỡng, thời gian sinh hoạt khoa học, cần học cách thấu hiểu bản thân và vạn vật, cần ổn định, cân bằng nội tiết bên trong, cần định hướng suy nghĩ đúng đắn,…

Bởi lẽ đó lớp Yoga tuổi Teen, chúng tôi thiết kế lộ trình bài tập vô cùng đặc biệt, được hướng dẫn bởi các giáo viên có kiến thức và kinh nghiệm sâu.

0/5 (0 Reviews)